امتیازدهی

از سال 1354 جامعۀ‌ داروسازان ایران تاریخ تولد زکریای رازی را به عنوان روز داروساز معین کردند. این کار اولین بار در ایران توسط یکی از دانشیاران دانشکدۀ‌ داروسازی دانشگاه تهران صورت گرفت و روز 5 ام شهریور ماه توسط جامعه داروسازان ایران به عنوان روز داروساز نامگذاری شد. اگر در اطراف خود دکتر داروساز یا دانشجوی داروسازی میشناسید خوب است که برای او هدیه ای کوچک تهیه کرده و نشان دهید که به یادش هستید. دمبل در این پست پیشنهاداتی برای کادو برای داروسازان ارائه می دهد.

 

ماگ مدل پزشک داروساز

ماگ مدل پزشک داروساز D1288

ماگ مدل پزشک داروساز

ماگ مدل پزشک داروساز کد D256

ماگ مدل پزشک داروساز

ماگ مدل پزشک داروساز کد D258

 

 

ماگ مدل پزشک داروساز

ماگ مدل پزشک داروساز کد D260

ماگ مدل پزشک داروساز

ماگ مدل پزشک داروساز D297

ماگ طرح داروساز

ماگ طرح داروساز کد H_10001

 

ماگ مدل پزشک داروساز

ماگ مدل پزشک داروساز P161

ماگ مدل پزشک داروساز

ماگ مدل پزشک داروساز کد P150

ماگ مدل پزشک داروساز

ماگ مدل پزشک داروساز P113

 

پیکسل و جاکلیدی

پیکسل و جاکلیدی جزو وسایلی هستند که علاوه بر ارزان بودن پر مصرفند و اگر برای کسی آن را تهیه کنید می تواند هر روز آن را در دست گرفته و به یاد شما بیفتد.

 

پیکسل خندالو طرح داروساز

پیکسل خندالو طرح داروساز مملکت کد 5637

پیکسل خندالو طرح داروساز

پیکسل خندالو طرح داروساز مملکت کد 5637

جاکلیدی خندالو طرح داروساز

جاکلیدی خندالو طرح داروساز مملکت کد 5637

 

تی شرت و هودی

هودی و تی شرت می توان کادویی به یاد ماندنی باشد پس برای خرید کادو برای داروسازان این تی شرت ها با طرح داروساز را نیز در نظر بگیرید.

 

تی شرت مردانه طرح داروساز

تی شرت مردانه طرح داروسازی کد 17059

تیشرت زنانه طرح داروساز

تیشرت آستین کوتاه زنانه طرح داروساز کد 6880

هودی زنانه طرح داروساز

هودی زنانه طرح داروساز کد BW17514