امتیازدهی

مافیا، همچنین به عنوان گرگینه شناخته می شود، یک بازی اجتماعی است که توسط دیمیتری دیویدوف در سال 1986 ایجاد شد. این بازی یک درگیری بین دو گروه را الگو قرار می دهد: اقلیتی آگاه (مافیا یا گرگینه ها) و اکثریت ناآگاه (روستاییان یا شهروند ). در ابتدای بازی، به هر بازیکن به طور مخفیانه یک نقش وابسته به یکی از این تیم ها اختصاص می یابد. این بازی دارای دو مرحله متناوب است: اول ، یک نقش شبانه ، که در آن افراد دارای قدرت قتل شبانه ممکن است به طور مخفیانه بازیکنان دیگر را بکشند و دوم یک نقش یک روزه، که در آن بازیکنان بازمانده در مورد هویت بازیکنان بحث می کنند و به حذف یک مظنون رای می دهند، بازی ادامه می یابد تا زمانی که یک جناح به برد برسد.

روش بازی

در ابتدای بازی کارت ها بین افراد تقسیم میشود و هر فرد به یک دسته تعلق میگیرد یا مافیا میشود و یا شهروند و متوجه میشنود در هر سایدی که باشند چه وظیفه ای دارند .
در این بازی دو مرحله وجود دارد: شب و روز. در شب ، بازیکنان خاصی مخفیانه اقدامات خاصی را انجام می دهند. در طول روز ، بازیکنان در مورد حذف یک بازیکن بحث و رای می دهند. این مراحل تا زمانی که همه مافیا ها از بین بروند یا به برابری عددی مافیا ها با شهروند ها برسند ادامه پیدا میکند .

ممکن است به برخی از بازیکنان نقش هایی با توانایی های خاص داده شود.

 

نقشهای رایج ویژه عبارتند از:

کارگاه – شهروندی است که هر شب بیدار میشود و میتواند از ساید هر بازیکنی که دوست دارد استعلام بگیرد.
پزشک – شهروندی است که میتواند هر شب بیدار شود و یک نفر را که توسط مافیا کشته شده است را نجات دهد.
تک تیر انداز _ شهروندی است که میتواند هر شب بیدار شود و به تعداد مافیا ها تیر برای شلیک دارد و میتواند در شب مافیا ها را حذف کند .
شهروند ساده – شهروندی است که در شب کاری ندارد اما در روز با تعداد ارای او میتوان کسی را از شهر خارج کرد.
پدر خوانده – مافیایی است که او تصمیم میگیرد که شب چه کسی را بکشند .
دکتر لکتر – مافیایی است که هر شب میتواند یک مافیا را از تیر تک تیر انداز حفظ کند و او را نجات دهد .
مافیا ساده – مافیایی است که در شب میتواند به یاران خود در مشورت دادن کمک کند .

شب

همه بازیکنان چشمان خود را می بندند. سپس ناظم ( خدا بازی ) به همه مافیا ها دستور می دهد چشمان خود را باز کرده و همدستان خود را بشناسند. مافیا ها در سکوت قربانی خود را انتخاب می کنند و سپس مجدداً چشمان خود را می بندند.
بعد از ان بقیه شروند هایی که دارای نقش هستند به ترتیبی که ناظم ( خدا ) ان ها را صدا میکند بیدار میشوند و فعالیت خود را انجام داده و سپس چشمان خود را می بندند.

روز

در مرحله “روز” ، بازیکنان رای می دهند که چه کسی را حذف کند
ناظم به بازیکنان دستور می دهد چشمان خود را باز کنند و اعلام می کند که شب گذشته چه کسانی “مرده اند”. بحث بین بازیکنان زنده ادامه می یابد. در هر مرحله ، یک بازیکن ممکن است شخصی را به مافیا بودن متهم کند و دیگران را مجبور کند که برای حذف آنها رای دهند. اگر بیش از نیمی از بازیکنان رای دهند ، فرد متهم حذف می شود و شب شروع می شود. در غیر این صورت ، مرحله ادامه می یابد تا حذف انجام شود.

مزایای بازی مافیا

فن‌بیان کودکان را تقویت می‌کند

این بازی قوه تحلیل کودکان را بسیار تقویت کرده‌ است، این بازی ذهن کودک و نوجوان را پویا می‌کند و از سوی دیگر روی فن بیان و الگوی گفتاری آن‌ها نیز تاثیر می‌گذارد ، این بازی روی افزایش قدرت ارتباطات کودک و نوجوان نیز تاثیر مثبتی دارد.

افزایش قدرت تشخیص

این بازی باعث میشود که شما از زبان بدن افراد متوجه شوید که چه کسی دروغ و چه کسی راست میگوید این به شما کمک میکند که در زندگی حقیقی خود دروغگویان و راستگویان اطراف خود را بشناسید.

افزایش روحیه اجتماعی

این بازی چون به صورت گروهی انجام میشود روحیه شما را در کار های گروهی افزایش میدهد و باعث افزایش اعتماد شما به اعضای گروه خود برای یک پیروزی شیرین می شود.

تقویت حافظه

این بازی باعث میشود که حافظه شما قوی شود چراکه در این بازی باید حواستان به جملات افراد باشد تا بتوانید راست و دروغ صحبت های ان ها را متوجه شوید و تمام صحبت های دیگران را به خاطر داشته باشد.

معایت بازی مافیا

به همه شک داشته باش، حتی بغل‌دستی

شک حالت‌ پسندیده‌ای نیست. آدم‌ها روابطشان را بر مبنای اعتماد می‌سازند. بارها در روایت‌های مختلف، انسان‌ها به خوش‌بینی و خوش‌گمانی تشویق شده‌اند؛ اما مافیا در بدو ورود به مسابقه، شک و اتهام را در آستین خود دارد. بازیکنان مجبورند به همه بدبین باشند، ظن بزنند و حرف هیچ‌کس را باور نکنند. هرچند انجام این بازی می‌تواند به ما کمک کند تا هر حرفی را به آسانی نپذیریم و در پی شواهد تأیید کننده برای ادعاها باشیم، اما توجه داشته باشید انجام این بازی به مدت طولانی، می‌تواند در برخی افراد شک و بدبینی بی‌ جا در خصوص دیگران ایجاد کند. صرف‌ نظر از نتیجه بازی، اگر این خصلت در آدمی نهادینه یا حداقل قوی شود، زندگی به شدت سخت خواهد شد.

خودخواهی

در شهر مافیایی، افراد فقط به خودشان فکر می‌کنند. همه با گفتن «ما می‌خوایم شهر رو نجات بدیم»، دیگران را فریب می‌دهند تا در حصار این فریب خودشان در امنیت باشند. خودخواهی، در هیچ کجای دنیا مورد تأیید نیست. اگر شهر، قرار است نمادی از شهر واقعی باشد، باید نمودی از روابط انسانی در آن دیده شود.

سخن پایانی

مافیا شاید یک مسابقه گروهی ساده به نظر بیاید، اما واقعاً این‌طور نیست. این مسابقه، فراتر از یک بازی معمولی است، پس این بازی را درست یاد بگیرید و در جمع های خانوادگی و دوستان خود بازی کنید تا هم از جمع دوستانه خود لذت ببرید و هم ذهن خود را تقویت کنید .